הודעות רשמיות

תוכנית לימודי ההמשך ברפואה גרעינית | החוג להדמיה רפואה גרעינית

הקניית מידע קליני עדכני, אספקטים בסיסיים, טכנולוגיים, אבחוניים וטיפוליים בשיטות חדישות ברפואה גרעינית | אונ' ת"א, החל מ - 11/11/11

03.11.2011, 19:36

הנדון: שנת הלימודים תשע"ב, הקורס ברפואה גרעינית / בביה"ס ללימודי המשך, אוניברסיטת ת"א

בשמי ובשם צוות המרצים והמשתתפים הרבים בקורס השנה, ברצוני להודות לכולכם על שיתוף הפעולה. בזכותו אנו עומדים עתה בפני שנה אקדמית חדשה בתקווה שתהא פוריה ומוצלחת עם השתתפות מלאה של אנשי המכונים.

כמדי שנה, עזרתכם והיענותכם חיוניים להבטחת המשך קיומו של הקורס ברפואה גרעינית .
אנא לתת חשיבות עליונה להשתתפות כל המתמחים ובמידת האפשר גם של הצוות הפרארפואי במכוניכם. מאחלת לכולנו המשך מוצלח בשנת הלימודים הקרובה.

מפגש ראשון של הקורס יתקיים ביום ו' בתאריך 11/11/11 בשעה 9:00, בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב. המפגשים יתקיימו בתדירות של אחת לשבועיים , בין 9:00-13:00.

אודה על התייחסותכם לעידוד הרופאים והצוות במכוניכם להשתתף בקורס.
פרטים והרשמה: מזכירות ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, טל: 03-6409228/9 או לפקס: 6406784.

בהצלחה בשנת הלימודים הקרובה,
להתראות, פרופ' צילה צבס, מרכזת הקורס
לתוכנית המלאה

נושאים קשורים:  הודעות רשמיות
תגובות