הודעות רשמיות

קול קורא להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר האיגוד לרפואה גרעינית וחבר וועד האיגוד

מועד אחרון להגשת מועמדות 7/8/2011 | הבחירות תתקיימנה ב- 21-27/9/2011 | הסדרת החברות לזכאות להצבעה עד 15/8/11

בקרוב עומדת להסתיים קדנציה בת שלוש שנים של יו"ר האיגוד וחברי הוועד הנוכחי
הבחירות תתקיימנה בתאריכים 21-27 לספטמבר 2011.

התפקידים בהנהגת האיגוד כוללים יו"ר אחד, שני חברי וועד ושלושה חברי ועדת ביקורת.

אנו קוראים לחברי האיגוד להגיש את מועמדותם לתפקידים אלו. היום האחרון להגשת המועמדות הינו 7.8.2011.

בעלי זכות לבחור ולהיבחר הם: רופא חבר הר"י, מומחה במקצוע רפואה גרעינית אשר הסדיר את תשלום דמי החבר שלו לאיגוד לשנים 2010-2011 עד ליום 15.8.11.

אבקש מהמועמדים/ות לשלוח אל ועדת הבחירות במייל פרוט של התפקיד אליו מציעים את עצמם (יו"ר/חבר וועד) ולצרף מסמך כוונות קצר לגבי התפקיד.

הבחירות יהיו בצורה אלקטרונית באמצעות מערכת הבחירות של הר"י, כך שכל אחד יוכל להצביע באמצעות האינטרנט. לקבלת זכאות להצבעה בבחירות יש להסדיר את החברות עד לתאריך 15.8.11. הקודים והסיסמאות לצורך בחירה מאובטחת נשלחים לבעלי זכות ההצבעה כחודש לפני הבחירות מיד לאחר שנסגרת רשימת הזכאים לבחור שהשלימו את חובותיהם.

ניתן להתקשר למשרדי ההסתדרות הרפואית, מח' שירות בטל': 03-6100444 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:30 כדי להסדיר תשלום דמי החבר בכרטיס אשראי ולוודא שהינכם בעלי זכות בחירה.

בחירות (אילוסטרציה)

בחירות ליו"ר האיגוד לרפואה גרעינית וחבר וועד האיגוד (אילוסטרציה)

נושאים קשורים:  הודעות רשמיות
תגובות