הודעות רשמיות

שינוי בתקנון האיגוד לרפואה גרעינית

שינוי בתקנון האיגוד לרפואה גרעינית | אסיפה כללית מיום 21 ליוני 2011

באסיפה הכללית של חברי האיגוד לרפואה גרעינית אשר התקיימה ביום שלישי 21 ליוני 2011 הועלתה להצבעה הצעה לשינוי בתקנון האיגוד.

הסעיפים בהם השינוי המוצע:

סעיף 4 (יו"ר האיגוד לרפואה גרעינית) תחת פרק ח' (מוסדות האיגוד לרפואה גרעינית)
היו"ר ייבחר באסיפה הכללית, ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות ההצבעה, לכהונה של שלוש שנים, ולא יוכל לכהן יותר מחמש קדנציות רצופות... (במקום שלוש עד כה).

תת סעיף א' בסעיף 4 (וועד האיגוד לרפואה גרעינית) תחת פרק ח' (מוסדות האיגוד לרפואה גרעינית)
חברי הוועד ייבחרו על-ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש שנים, ולא יוכלו לכהן יותר מחמש קדנציות רצופות... (במקום שלוש עד כה).

באסיפה נכחו 16 רופאים חברי האיגוד. ברוב קולות של 15 חברים בעד ואחד נמנע התקבלה ההצעה לשינוי התקנוני.

נושאים קשורים:  הודעות רשמיות
תגובות